Skip to main content

Posts

Featured

Xlfileformat opcje binarne

Ron de Bruin Excel Automation Użyj VBA SaveAs w Excelu 2007-2018 Information Widzisz dużo starego kodu SaveAs, który nie określa parametru FileFormat. W wersjach programu Excel wcześniejszych niż Excel 2007 kod bez tego parametru nie spowoduje zbyt wielu problemów, ponieważ program Excel użyje bieżącego pliku FileFormat istniejącego pliku, a domyślny plik FileFormat dla nowych plików to (xls) w 97-2003, ponieważ nie ma innego programu Excel formaty plików przed Excel 2007. Ale ponieważ w Excelu 2007-2018 jest tak wiele nowych formatów plików, nie powinniśmy używać takiego kodu, który nie określa parametru FileFormat. W programie Excel 2007-2018 program SaveAs wymaga podania zarówno parametru FileFormat, jak i poprawnego rozszerzenia pliku. Na przykład w programie Excel 2007-2018 nie powiedzie się, jeśli ActiveWorkbook nie jest plikiem xlsm ActiveWorkbook. SaveAs quotC: ron. xlsmquot Ten kod zawsze będzie działał ActiveWorkbook. SaveAs quotC: ron. xlsmquot, format pliku: 52 52 xlOpenXM

Latest posts

Tpeg tec opcje binarne

Forex trading software ukm

Australijski forex handlowców forum

Amibroker test a ruchomy średni system zwrotnicy